Skip to content

Να κλείσουν τα εργαστήρια του εθνικισμού (σχόλιο) και να… τονωθεί η πολυγλωσσία!

24/05/2013

Να κλείσουν τα εργαστήρια του εθνικισμού (17-10-2012): Εξαιρετικό άρθρο!

Την πιο μεγάλη ζημιά στην όξυνση εθνικιστικών παθών, την προκαλούν κάποιοι σύλλογοι “της διασποράς” (και οι ηγεσίες τους), εν προκειμένω άτομα όπως η Νίνα Γκατζούλη (στην ελληνο-μακεδονική πλευρά) και ο Τοντόρ Πετρώφ (στη σλαβο-μακεδονική ή μακεδόνικη).

Την εποχή που ζούσα κι εγώ στο εξωτερικό (περίπου 20 χρόνια συνολικά, τα περισσότερα στην Αγγλία, όπου πήγαμε όταν ήμουν 15 ετών), είχα την επιλογή να ταυτιστώ υπέρμετρα με αναγνώσεις Ελληνικής Ιστορίας που είχα κάνει και να φανατιστώ υπέρ της χώρας μου. Αντί γι’ αυτό επέλεξα άλλη στάση, βέβαια, αλλά θα μπορούσε νάταν αλλοιώς…

…Διότι ο ξενιτεμένος, όταν φτάνει στη φάση να μιλάει εξίσου καλά μια ξένη γλώσσα, να σκέφτεται σ’ αυτήν, χάνοντας μεγάλο μέρος της πραγματικής υπόστασης της “εθνικής του ταυτότητας”, που είναι η γλώσσα και η κουλτούρα (νομίζω) αντιμετωπίζει και τον πειρασμό μιας τεχνητής, φαντασιακής τόνωσης των “ριζών του”, μη τυχόν και “χάσει τις ρίζες του”, πέφτοντας (όπως φοβάται υποσυνείδητα) σε κάποιο κενό, αφού (φοβάται μη) γίνει άνθρωπος “χωρίς εθνική ταυτότητα”. Ετσι όμως, με αυτό τον τρόπο ακριβώς, δημιουργεί έναν νέο, χειρότερο, εικονικό eθνικισμό.

  • Η άλλη επιλογή, η θετική και δημιουργική, δεν είναι αυτή, ούτε ο (ανύπαρκτος) ‘homunculus’ (=“πολιτιστικός χυλός” χωρίς ταυτότητα) που καυτηριάζουν κάποιοι “πατριώτες”.
  • Η άλλη επιλογή είναι να καλλιεργήσει κανείς πολλές ταυτότητες μαζί, ξεπερνώντας την ίδια την έννοια της ταυτότητας, σε κάθε επίπεδο. Όχι όμως προς την κατεύθυνη του (εθνο-)“μηδενισμού” αλλά στην ακριβώς αντίθετη, του πολυδιάστατου νοήματος που βρίσκει στα πάντα.

Είμαστε ΟΛΟΙ τα ΠΑΝΤΑ

Οι δίγλωσσοι ξενιτεμένοι, όπως ακριβώς και οι μειονοτικοί μέσα σε κάθε χώρα (δίγλωσσοι πολίτες με διαφορετικό αυτο-προσδιορισμό από εκείνον της πλειοψηφίας) έχουν ένα δώρο που ίσως δεν εκτιμούν αρκετά: Αυτή ακριβώς την πολυδιάστατη (τουλάχιστον 2 διαστάσεων) ταυτότητα σε γλώσσα και κουλτούρα.

Πολλές επιστημονικές έρευνες απέδειξαν ότι η διγλωσσία (και πολυγλωσσία) αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα:

Σε ανθρώπους που σκέφτονται σε δύο (ή περισσότερες) γλώσσες ανακαλύφθηκαν επαυξημένες αντιληπτικές ικανότητες. Διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου επεξεργάζονται τις διαφορετικές “μητρικές’ γλώσσες, ενώ (σαν σύνολο) ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί καλύτερα. Γι’ αυτό το λόγο, η τοπική κυβέρνηση της Ουαλλίας τάχθηκε υπέρ της διδασκαλίας ΔΥΟ γλωσσών στα σχολεία (Αγγλικής και Ουαλλικής). Σε παρόμοιες πολιτικές τείνουν και άλλες κυβερνήσεις, π.χ. οι αρχές στο δίγλωσσο Κεμπέκ του Καναδά. Για τεκμηρίωση, δείτε αυτή τη συλλογή συνδέσμων:

π.χ.

Είχα βρει πολλά τέτοια στοιχεία, πριν μερικά χρόνια. Προ ολίγου, ανακάλυψα ότι νέα ευρήματα τείνουν να επιβεβαιώνουν ακόμη περισσότερο αυτά τα εκπληκτικά συμπεράσματα. Σαν δείγμα, αναδημοσιεύω στη συνέχεια ολόκληρο το άρθρο που ακολουθεί:

Bilingual Adults Have Sharper Brains, Study Suggests

(Huffington Post, 8th Jan. 2013)

Being able to speak two languages isn’t just useful for traveling to other countries — it could actually help keep your brain in tip-top shape in older age, a new study suggests.

Researchers from the University of Kentucky College of Medicine found that senior adults who’ve been bilingual since they were children had better “cognitive flexibility” — being able to go along with a new or unexpected circumstance — than those who only knew how to speak one language. The findings are published in the Journal of Neuroscience.

The findings suggest “bilingual seniors use their brains more efficiently than monolingual seniors,” study researcher Brian T. Gold, Ph.D. said in a statement. “Together, these results suggest that lifelong bilingualism may exert its strongest benefits on the functioning of frontal brain regions in aging.”

The study consisted of two experiments that included 110 adults between ages 60 and 68, who had brain imaging tests done as they did a cognitive flexibility test. Some of the participants only spoke one language, while the others had been bilingual since childhood.

The researchers found that even though both the monolingual and bilingual study participants were able to complete the task, the ones who were bilingual were able to do so more quickly. The brain imaging also showed that their frontal cortex brain regions used less energy than the monolingual seniors as they did the task.

Previous research has suggested that being bilingual could actually help to protect the brain from age-related disease. A study published last year in the journal Trends in Cognitive Sciences shows that being able to speak two languages could help to delay the onset of Alzheimer’s.

HuffPost Canada reported on the findings:

According to Dr. Ellen Bialystok, the lead researcher in the study, bilingual adults were found to have a greater cognitive reserve as they got older that allows the mind to run longer and more smoothly.

“It is rather like a reserve tank in a car. When you run out of fuel, you can keep going for longer because there is a bit more in the safety tank,” said Bialystok in an interview with the Guardian.

Enhanced by Zemanta
Advertisements

Hello Lunatic Macedonian World!

20/09/2009
Detail of the painting.
Image via Wikipedia

This blog is a reaction against chauvinists[*] from both countries: Greece and the F.Y.R. of Macedonia; aspiring to expose BOTH. Nevertheless…

  • This new blog’s main (or primary) purpose is not to attack , but to reconcile through creative criticism, political humour and honest discussion; not throwing flames but creating the preconditions for a lasting peace, through mutual understanding and consciousness-raising

[*] At first, the phrase used was “a reaction against nationalists“. Unfortunately however… there are so many nationalists, that it’s only possible to expose the chauvinists (i.e. the most extreme nationalists)!

Here is this blog’s blavatar:

ANTIMACEDONIA BLOG AVATAR

AntiMacedonia BLAVATAR

Here is an alternative “Antimacedonia” blavatar:

Antimacedonia Blavatar

Antimacedonia Blavatar

Dump Alexander where he belongs:

– History Books and… his grave!

ALEXANDER THE GREAT PSYCHO

(ok, ok, this was a JOKE; don’t get too excited about it… 🙂 )

Now, the second image used in this new blog’s header, the double image of Venus

Bodicellian perversions

Botticellian... perversions!

…is of course based on the detail of an original painting or picture (collage) by a commendable artist, who in turn used Botticelli’s famous painting, “The Birth of Venus”.

The collage-artist’s name I was unable to find (yet) in order to MENTION it with appreciation, respecting his copyrights. So, if anyone finds it, please leave a comment, anywhere in this blog!

Some previous posts and important comments from my main blog (omadeon) may re-appear as new posts, in this blog, as well.

Here are some posts from the other blog that can be considered relevant:

Reblog this post [with Zemanta]